Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

gamila
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasatyra satyra
gamila
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viasatyra satyra
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viairmelin irmelin

June 21 2017

gamila
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
gamila
5664 c885 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
gamila
6347 9ad1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
gamila
9560 0190 390
Reposted fromslodziak slodziak viaoutline outline
gamila
4548 d1d2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
gamila
4053 24a2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
7783 ba6c 390
Reposted fromikillorigami ikillorigami viasatyra satyra
gamila
4359 e2ee 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
gamila
kto będzie wiedział, gdzie szukać, kiedy ukryjesz się przed całym światem?
gamila
6163 fc0a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
9821 2e5e 390

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasatyra satyra
gamila
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
gamila
2398 5d1f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra
gamila
3742 6dac 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
gamila
3943 5aeb 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutline outline
gamila
4071 2d6b 390
Reposted from18 18 viaoutline outline
gamila
5921 61d4 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl