Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

3865 67d2 390
gamila
gamila
I taką wodą być,
co otuli Ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy Twym łóżku stać.
— happysad - Taką wodą być
5376 6a0e 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viastarryeyed starryeyed
gamila
4555 a4fb 390
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viasatyra satyra
gamila
9363 0149 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
gamila
Facet jej nie zadowalał
Ale samej strach
Była z nim
Jak popiła z nim to spała z nim
Mało tam się u nich działo, wiesz leniwe dni.
Reposted fromorchis orchis vianotperfectgirl notperfectgirl
gamila
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

April 12 2017

gamila
4521 c334 390
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless
gamila
Większość ludzi prowadzi życie w cichej rozpaczy
Reposted fromobledubezwina obledubezwina viastarryeyed starryeyed
gamila
8550 c8ec 390
Reposted fromdelain delain viastarryeyed starryeyed
gamila
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viamiktoria miktoria
1873 d39e 390
Reposted fromszszsz szszsz viamiktoria miktoria
gamila
7858 1f18 390
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viapiar piar
gamila
gamila
9341 f072 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayouuung youuung
gamila
via instagram.com/mountain.stories
Reposted frommojetakinie mojetakinie viayouuung youuung
gamila
7102 7e3b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viayouuung youuung
gamila
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają  do swoich kobiet. A ja Chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— i wzajemnie w drugą stronę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl