Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

1978 5899 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoutline outline
gamila
4412 e230 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
1668 0c3c 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastarryeyed starryeyed

July 17 2017

5434 4515 390
Reposted fromsteak steak viaoutline outline
gamila
7771 1566 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
gamila
7771 1566 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
3091 44d7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutline outline
gamila

July 12 2017

gamila
9872 e8b2 390
Ed Sheeran & Boris
Reposted fromReykjavik Reykjavik viaoutline outline
gamila
5448 4e32 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
gamila
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viawszystkodupa wszystkodupa

July 06 2017

gamila
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viasatyra satyra
8266 94e4 390
Reposted fromwestwood westwood viasatyra satyra
gamila
2391 f7a6 390
Reposted fromdailylife dailylife viasatyra satyra
gamila
3826 3662 390
gamila
gamila
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
gamila
To, co dobre nadejdzie z zaskoczenia, jak grom z jasnego nieba.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viastarryeyed starryeyed
gamila
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viastarryeyed starryeyed
gamila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl