Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

gamila
Reposted frombluuu bluuu viatarczyn tarczyn
gamila
6968 1419 390
gamila
jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viastarryeyed starryeyed
gamila
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viastarryeyed starryeyed
gamila
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

August 30 2017

gamila
6741 7f9f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutline outline
gamila
gamila
9639 64d3 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaoutline outline
gamila
9633 1be1 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaoutline outline
9370 7a2b 390
Reposted fromirmelin irmelin viaoutline outline
gamila
6927 36b1 390
Reposted fromgingillo gingillo viaoutline outline

August 29 2017

gamila
3711 f23c 390

August 28 2017

gamila
1520 6700 390
Reposted frommakle makle viawszystkodupa wszystkodupa
gamila
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
0711 3d60 390

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

gamila
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
gamila
0242 8f1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
gamila
KIEDYŚ MOŻE SPOJRZYMY NA SIEBIE I NIE BĘDZIEMY CZUĆ ŻADNEGO ŻALU ZA TO WSZYSTKO
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
gamila
4331 b001 390
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
gamila
7145 0de6 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl